Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. 

PRO-DOOR POLAND Sp. z o.o.

40-750 Katowice
Ul. Kolejowa 57
NIP: 954-286-21-51

Dział handlowy
zapytania@prodoor.pl

Dział projektowy
projekty@prodoor.pl

Dział serwisu
serwis@prodoor.pl

Dział księgowości
faktury@prodoor.pl

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0001067260

Kapitał zakładowy, wpłacony w całości: 200.000,00 zł

Rachunek bankowy mBank S.A.
PLN: 08114020040000370284302705
EUR: 37114020040000371220951934

logo prodoor

ul. Kolejowa 57
40-602 Katowice