Kurtyny dymowe

Podstawowym zadaniem stawianym kurtynom dymowym jest ograniczenie rozprzestrzenianiu się na dużych obszarach obiektu dymu powstałego w wyniku pożaru. To zaś ogranicza zbytnie ochładzanie się dymu i jego opadanie w kierunku podłogi, co w efekcie powoduje kompletne wypełnienie przestrzeni dymem uniemożliwiając tym samym prawidłowe prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej.

Badania i certyfikaty 
Wszystkie kurtyny dymowe zostały zaprojektowane według wymagań norm PN-EN 12101-1 oraz PN-EN 13501. Kurtyny posiadają Certyfikat Instytutu Techniki Budowlanej nr 1488-CPD-0112/W upoważniający do oznakowania CE dzięki czemu mogą być stosowane w każdym kraju na terenie Unii Europejskiej, bez dodatkowych badań.

Stałe kurtyny dymowe
W przypadku kurtyn składanych z kilku modułów, poszczególne elementy łączone z zakładem, szczeliny resztkowe nie przekraczają 1 % całkowitej przekrywanej powierzchni. Blat kurtyny wykonany ze specjalnej tkaniny z włókna szklanego, powlekanej obustronnie poliuretanem.

Automatyczne kurtyny dymowe
Automatyczne kurtyny dymowe w czasie normalnego użytkowania są zwinięte na wał. W razie alarmu pożarowego na skutek zwolnienia elektrotrzymacza, automatycznie beznapięciowo rozwijają się z wału, opadając pod własnym ciężarem do założonego poziomu ponad posadzką.

Automatyczne kurtyny dymowe są wyposażone w system zasilania awaryjnego zapobiegający niekontrolowanemu opadaniu kurtyn w razie zaniku napięcia sieciowego na okres do dwóch godzin (w zależności od wymiarów kurtyny i stopnia naładowania akumulatorów).

Kurtyny mogą być podłączone do sytemu alarmowania pożarowego budynku, w którym są zainstalowane, mogą być również wyposażone we własny system czujników dymu.

 

Certyfikat: ITB – 1488-CPD-0112/W
Typ konstrukcji : Stała, Rolowana
Klasa odporności: D 120
Waga : ok. 0,5 kg/m2
Wymiary maksymalne: bez ograniczeń
Prędkość zamykania : ok. 12 cm/s
Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

PRO-DOOR
Specjalistyczne bramy przemysłowe

Dział handlowy:
tel. +48 790 367 080
e-mail: prodoor@prodoor.pl

Dział projektowy:
e-mail: projekty@prodoor.pl

Dział serwisu:
tel. +48 796 108 605
e-mail: serwis@prodoor.pl

Dział księgowości:
e-mail: ksiegowosc@prodoor.pl

ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice
pokaż na mapie→

NIP: 9541828005

Rachunek bankowy mBank S.A.
PLN: 57 1140 2004 0000 3202 7707 5956
EUR: 26 1140 2004 0000 3712 0595 0888

LOKALIZACJA

 

ul. Kolejowa 57
40-602 Katowice

OK
Ta strona używa plików cookies.